โครงการพัฒนาระบบเตาหุงต้มและทอดผัดแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเตาหุงต้มและเตาทอดผัดแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
วัตถุประสงค์:
1) เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาระบบเตาหุงต้ม สู่การขยายผลการลดใช้พลังงานจากแก๊ส LPG
ให้เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายหุงต้มจากการใช้แก๊ส LPG
2) เพื่อสร้างแนวทางในการสร้างฐานความรู้ ด้านพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนให้ รร.นนก.
และทอ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1)  มีลดการใช้พลังงานในการหุงต้ม และทอดผัดอาหาร สำหรับ นนอ.ได้อย่างมีนัยสำคัญ (โดยตรง)
2)  มีคุณภาพและปริมาณอาหารสำหรับ นนอ. จะมีเพิ่มมากขึ้น
3) ได้ทรัพย์สินทางปัญญา ของ รร.นนก. และทอ.
ความต้องการงบประมาณ 
  •  100,000 บาท
การดำเนินการ
– ดำเนินการแบบกึ่งวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น
– ศึกษาสภาพแวดล้อม ขีดจำกัดของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ และพารามิเตอร์
ที่เกี่ยวข้อง และออกแบบ
– ประกอบสร้างระบบเตาทอดผัดแบบใหม่
– ทดสอบการใช้งานระบบฯ /ประเมินผล/ ประเมินค่า/วิเคราะห์ผล
– สรุปผล รายงาน ปิดโครงการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *