รายการไฟล์ใบเสร็จ/การหักส่ง ของสมาชิก สอ.รร.นนก. ประจำเดือน :โดยขออนุญาตเรียนส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าดูไฟล์ใบเสร็จของแต่ละท่าน ดังนี้ 


1) ชื่อไฟล์กำหนดให้ ชุดเลขซ้ายสุด คือ หมายเลขสมาชิกของท่าน

2) ไฟล์นี้มีการเข้ารหัสไว้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของสมาชิก 

3) สมาชิกจะเข้าดูไฟล์ของตนได้โดย ขอรับรหัสผ่านได้ที่ line กลุ่มสอ.รร.นนก. เป็นรายบุคคล