72639
71503
72932
2018-09-12053623
20171002103312
68204
2018-08-20114916

 ประกอบด้วยชุดทดลองดังนี้

  1)  ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ (SEM)  (Mini SEM)  

  2)  ชุดเครื่องมือ FT-IR 

  3) ชุดเครื่องมือ Micro XRF  (ทางเลือกที่สองสำหรับ การทดแทน mini SEM) 

  4) ชุดเครื่องมือ DSC   

  

New category

pdf

jcm-6000-plus-neoscope-en (1) (1)

Size: 7.99 MB
Hits : 7
Date added: 2561-05-16
pdf

TENSOR_II_brochure_EN (1)

Size: 735.24 KB
Hits : 7
Date added: 2561-05-16
pdf

3.Bro_m4_tornado_8p_en_rev3_3_hires (1)

Size: 1.54 MB
Hits : 8
Date added: 2561-05-16

laughing กดที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ (1-20 พ.ค.2561)

 

แผนการสอน

pdf

แผนการสอนวด335 edited1

Size: 100.43 KB
Hits : 19
Date added: 2561-05-10