เกณฑ์พิจารณา ตามหลัก ergonomics 

1) ผู้ใช้นั่งทำ หรือยืนทำจะสะดวกกว่า 

2) เก้าอี้นั่งปรับได้หรือไม่ กรณีต้องการนั่งทำ 

3) ความเหมาะสม สวยงาม ความเป็นมาตรฐาน 

4) ความสูง 90 ซม. เหมาะสมสำหรับการยืนทำ lab (ของเดิม)