รายชื่อ อจ.อาวุโสที่จะเข้าร่วมพิธิรดน้ำขอพร กวว.ฯ

 • อจ. พรักพริ้ง เวียรศิลป์  086 9945146
 • อจ. สมจินตนา กิจการ  0846983635
 • อจ. สุรางค์ โทนานนท์   0892367991
1 อจ.พิเนตฯ (90%)
2 อจ.สุรางค์ (80%)  
3 อจ.พรักพริ้ง (90%)  
4 อจ.สมประสงค์ฯ (80%)  
5 อจ.วิโรจน์ (50%)  
5 อจ.วินัยฯ (70%)  
7 อจ.สมโภชน์ (80%)  
8 อจ.สมจินตนา (80%)  
9 อจ.เรวดี (80%) (มาร่วมงาน)  
10 อจ.แก้วฯ (70%)  
11 อจ.ทิพวิมลฯ (90%)  
 •  
 • อจ. พรักพริ้ง เวียรศิลป์  086 9945146
 • อจ. สมจินตนา กิจการ  0846983635
 • อจ. สุรางค์ โทนานนท์   0892367991
 •  
 •  การปฏิบัติของ ผู้ทำหน้าที่รับแขก
 • 1)  สังเกต  
 • 2)  ยิ้มแย้ม แจ่มใส กล่าวสวัสดี  กล่าวทักทาย ชวนสนทนา สุภาพ กล่าวให้ข้อมูล 
 • 3)  เชิญเข้านั่งในที่จัดเตรียม 
 • 4)  ส่งขึ้นรถ 
 • (updated 4 เม.ย.62)