การวิจัยในชั้นเรียน คืออะไร ทำอย่างไร ได้ประโยชน์อย่างไร .....คือการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเครื่องมือ

...

1) การจัดดอกไม้ประดับเวที 

2) การจัดผ้าระบายเก้าอี้วางขันน้ำพานรอง 

ของที่ระลึก เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ อจ.ศรีทัศน์  ที่เสนอให้มีการมอบของที่ระลึก กับอจ.อาวุโส 

...

รายชื่อ อจ.อาวุโสที่จะเข้าร่วมพิธิรดน้ำขอพร กวว.ฯ

  • อจ. พรักพริ้ง เวียรศิลป์  086 9945146
  • อจ.
...