พิมพ์
หมวด: งานและกิจกรรม กวว.ฯ
ฮิต: 1656

มาตรฐานงาน กวว.ฯ

doc

มาตรฐานงาน ภคม.ฯ

Size: 657.41 KB
Hits : 4
Date added: 2562-02-26
doc

มาตรฐานงาน ธุรการ&ภฟส.ฯ

Size: 709.12 KB
Hits : 3
Date added: 2562-02-26
doc

มาตรฐานงาน ภฟส.และธุรการ

Size: 709.12 KB
Hits : 2
Date added: 2562-02-26

1) มาตรฐานงาน กองวิชาวิทยาศาสตร์ (ส่วนที่ 1 งานธรุการและภาควิชาฟิสิกส์)   (คลิก เพื่อดูเนื้อหา) 
2) มาตรฐานงาน กองวิชาวิทยาศาสตร์ (ส่วนที่ 2 งานภาควิชาเคมี )   (คลิก เพื่อดูเนื้อหา) 
3) มาตรฐานงาน กองวิชาวิทยาศาสตร์ (ส่วนที่ 3 งานภาควิชาวัสดุศาสตร์ (เพื่อพลาง)) ... Under construction